Finansiell Kalender


USWE Sports AB

Org nr 556566-0601

 

2021-08-26 Delårsrapport kvartal - 1 2021/2022

2021-08-26 Årsstämma 2021

2021-11-11 Delårsrapport kvartal 2 - 2021/2022

2022-02-18 Delårsrapport kvartal 3 - 2021/2022

2022-05-12 Bokslutskommuniké - 2021/2022

2022-07-29 Delårsrapport kvartal 1 - 2022/2023

USWE Sports AB

Org nr 556566-0601

 

2021-08-26 Delårsrapport kvartal - 1 2021/2022

2021-08-26 Årsstämma 2021

2021-11-11 Delårsrapport kvartal 2 - 2021/2022

2022-02-18 Delårsrapport kvartal 3 - 2021/2022

2022-05-12 Bokslutskommuniké - 2021/2022

2022-07-29 Delårsrapport kvartal 1 - 2022/2023